Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger på Affiliateplugin.dk / Affiliateplug.in

Via websitet https://affiliateplugin.dk / https://affiliateplug.in (Affiliate Plug.in) indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger.

Dataansvarlig for Affiliate Plug.in er:
Obsidian Media ApS
CVR-nr. 40483667
Søndergade 44, 2.
8000, Aarhus
Danmark

Kontaktoplysninger:
Simon Rasmussen
Tlf. 20809515
mail@affiliateplugin.dk

1) Hvilke persondata indsamler vi og hvorfor?

Hos Affiliate Plug.in sælger der abonnementer på pluginnet af samme navn til brug i WordPress CMS.

Der afgives persondata ved bestilling af abonnement.

Der er tale om følgende persondata:
For- og efternavn
Adresse
Postnr.
By
E-mail
Evt. firmanavn

Angivelse af persondata er nødvendig for at kunne bestille af abonnementet, da der oprettes en abonnementsaftale mellem kunden og Obsidian Media ApS. Der er dermed lovhjemmel til indsamling, opbevaring og behandling af de angivne persondata.

2) Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysninger afgivet i.f.m. bestilling af abonnement benyttes kun til at opretholde aftalen mellem kunden og Obsidian Media ApS.

Derudover anvendes emailadressen til en række introduktionsemails og guides der udsendes via Campaign Monitor.

3) Samtykke, indsigt og sletning

Ved bestilling af abonnement gives der samtidig samtykke til at persondata indsamles, opbevares og behandles hos Obsidian Media ApS, da abonnementet ellers ikke er muligt at gennemføre.

Et samtykke kan derfor kun tilbagekaldes hvis man annullerer sit abonnement.

Da det er lovpligtigt at kunne dokumentere salg i minimum indeværende + 5 år (jf. bogføringsloven) så gemmes tilhørende persondata også.

Obsidian Media ApS har i sit system adgang til at se info om abonnenter for bl.a. at kunne yde support samt for at kunne dokumentere salg af abonnementer.

Hver abonnement har eget login til Affiliate Plug.in via https://affiliateplugin.dk/min-konto/ og via den side er der ligeledes indsigt i hvilke persondata der er registreret.

4) Hvordan opbevares og håndteres persondata?

Persondata i.f.m. abonnementet opbevares af Obsidian Media ApS i en sikret database hos vores hostingudbyder Sotea.dk og emails håndteres ligeledes via dem.

Der er indgået en databehandleraftale med Sotea.dk.

Emailadresser introduktionsmails og guides vedr. Affiliate Plug.in opbevares hos Cmapign Monitor og der er ligeledes indgået en databehandleraftale med dem.

5) Hvordan er data sikret og hvad gør vi ved sikkerhedsbrud?

For alle persondata som er placeret hos Sotea, Unoeuro og Campaign Monitor er det beskrevet i aftaler med dem hvordan de skal sikre data og at de skal rapportere brud til Obsidian Media ApS.

For de persondata vi selv håndterer sikres de bl.a. gennem styret adgang (dvs. at kun det nødvendige personale har adgang) og gennem sikringsforanstaltninger som f.eks. to-faktor logins.

Ved sikkerhedsbrud der enten konstateres af Obsidian Media ApS eller indrapporteres kontaktes involverede brugere og relevante myndigheder hurtigst muligt indenfor 72 timer.

Obsidian Media ApS eller dets leverandører vil derefter hurtigst muligt sikre standsning af sikkerhedsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge yderligere brud på sikkerheden.

Underskevet
Emil Børsting Sørensen
Obsidian Media ApS